Kontaktujte nás

Telefon: 800 100 620
E-mail: info@noisis.cz

Letní intenzivní kurzy holandštiny

Letní kurzy se konají v červenci a srpnu 2019.

Letní kurzy na sebe navazují. Pokud u nás absolvujete intenzivní kurz, můžete pak plynule navázat vyšší úrovní v semestrálních kurzech, které začínají na konci září.

Pokud Vám nevyhovuje čas kurzu, napište nám, pokud to bude ještě možné, vynasnažíme se kurz přizpůsobit Vašim časovým možnostem.

Nejste si jistí jaký kurz je pro vás ten pravý? Vyplňte si náš on-line rozřazovací test, který vám pomůže určit vaši jazykovou úroveň.

Vyberte si typ kurzu, který Vás zajímá:
ZAČÁTEČNÍCI
ZAČÁTEČNÍCI II
MÍRNĚ POKROČILÍ

V případě, že jste nenašli vhodný kurz pro Vaši pokročilost, napište nám prosím Vaše požadavky na adresu info@noisis.cz.

Přihlásit se můžete pomocí on-line přihlášky, která se Vám zobrazí, když kliknete na kód vybraného kurzu.

Časové varianty:

 • 4 týdny, 2x týdně, 3 hodiny denně (18:00–20:30), celkem 24 hodin
 • 1 týden, pondělí–pátek, 5 hodin denně (9:00–13:15), celkem 25 hodin
 • 2 týdny, pondělí–pátek, 5 hodin denně (9:00–13:15), celkem 50 hodin

Nizozemština začátečníci

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
1. úroveň

Učebnice:

Help! Kunt u mij helpen? 1 (1.–6. lekce)

Témata:

Pozdravy, zdvořilostní fráze, představování se, běžná každodenní konverzace, vyjádření času, práce, koníčky, popis cesty, …

Gramatika:

 • Přítomný čas sloves – časování pravidelných sloves
 • Silná slovesa?
 • Přídavná jména
 • Zájmena osobní a přivlastňovací
 • Členy
 • Číslovky
 • Tvoření otázky
 • Imperfektum
 • Perfektum
 • Způsobová slovesa
 • Budoucí čas

Nizozemština začátečníci II

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
2. úroveň

Požadovaná znalost nizozemštiny z předchozího studia: časování sloves v přítomném čase, zájmena, číslovky, tvoření otázek, modální slovesa, přídavná jména, slovosled věty hlavní a vedlejší, základy minulého času pravidelných sloves, zápor

V tomto semestru si studenti procvičí a prohloubí znalosti, které získali během studia nizozemštiny v prvním semestru. Kromě gramatiky bude věnována pozornost zejména konverzaci a systematickému rozšiřování slovní zásoby. V hodinách budeme používat i další doplňkové studijní materiály, poslechy a videa.

Učebnice:

Help! Kunt u mij helpen? 1 (7.–13.lekce)

Gramatika:

 • Slovosled věty hlavní a vedlejší (nové spojky, složitější souvětí)
 • Imperfektum a perfektum pravidelných (a běžných nepravidelných) sloves
 • Zvratná slovesa
 • Průběhový čas
 • Stupňování přídavných jmen a příslovcí
 • Slovesa s odlučitelnými předponami
 • Slovesa s pevnou předložkou

Nizozemština mírně pokročilí

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
3. úroveň:

Výuka ve třetím semestru je určena pro studenty se základní znalostí nizozemštiny v rozsahu prvního a druhého semestru (zvládnutí výše uvedených gramatických jevů).

V rámci učebnice se pokračuje ve strukturované výuce založené na systematickém osvojování nových elementů a v jejich následném procvičování. Důraz je kladen na komunikační funkci jazyka. Stejná pozornost bude věnována rozšíření slovní zásoby, zvládnutí gramatických jevů a procvičování výslovnosti, které tvoří základ pro bezchybnou komunikaci. V hodinách budeme používat poslechy, videa a doplňkové studijní materiály.

Učebnice:

Help! Kunt u mij helpen? 1 (14.–16.lekce), Help! 2 Helpt u mij even? (1.–3. lekce)

Gramatika:

 • Slovosled vět (zaměřeno na složitější vedlejší věty)
 • Nepřímá otázka
 • Plusquamperfectum
 • Zvratná slovesa
 • Předložkové vazby

4. semestr

Výuka pokračuje v návaznosti na třetí semetr, důraz je kladen na zvládnutí složitějších variant probrané gramatiky. Budeme pokračovat v rozšiřování slovní zásoby a konverzaci. Kromě toho se studenti naučí vyjádřit se kvalitně psanou formou, včetně formálních i neformálních dopisů a e-mailů. V hodinách budeme používat další doplňkové materiály, poslechy a videa.

Učebnice:

Help! 2 Helpt u mij even? (4.–9. lekce)angličtina arabština čeština pro cizince čínština dánština finština francouzština holandština chorvatština italština japonština korejština maďarština němčina norština polština portugalština ruština řečtina španělština švédština turečtina