Kontaktujte nás

Telefon: 800 100 620
E-mail: info@noisis.cz

Intenzivní kurzy češtiny pro cizince

Pořádáme semestrální kurzy češtiny pro cizince.

Vyberte si typ kurzu, který Vás zajímá:
ZAČÁTEČNÍCI
MÍRNĚ POKROČILÍ
STŘEDNĚ POKROČILÍ
POKROČILÍ
VÍKENDOVÉ KURZY

V případě, že jste nenašli vhodný kurz pro Vaši pokročilost, napište nám prosím Vaše požadavky na adresu info@noisis.cz.

Čeština pro cizince začátečníci

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
Obsah kurzu

Učebnice:

New Czech step by step (Acropolis 2005), lekce 1–5

Témata:

Jídlo, lidé okolo nás, denní program, orientace na ulici, v restauraci

Gramatika:

 • Sloveso být
 • Gramatický rod
 • Čas
 • Slovesné třídy
 • Lokativ singuláru
 • Akuzativ singuláru
 • Chtěl/a bych
 • Mít, mít rád + předmět

Čeština pro cizince mírně pokročilí

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
Obsah kurzu

Učebnice:

New Czech step by step (Acropolis 2005), lekce 6–10

Témata:

Slavní lidé, inzeráty, volný čas, lidské tělo, cestování

Gramatika:

 • Minulý čas
 • Slovesa se 4. pádem
 • Neurčitá a záporná zájmena
 • Negace
 • Budoucí čas
 • 4. a 1. pád množného čísla
 • Předložky s 2. pádem

Čeština pro cizince středně pokročilí

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
Obsah kurzu

Učebnice:

New Czech step by step (Acropolis 2005), lekce 11–15

Témata:

Vaření, domácí práce, otázky po směru, životopis, co kdyby…

Gramatika:

 • Posesivní a partitivní genitiv
 • Vid
 • Budoucí čas perfektivních sloves
 • Prefixy
 • Slovesa pohybu
 • Lokativ singuláru
 • Předložka „o“
 • Kondicionál
 • Věty s „kdyby“
 • „Měl/a bys“

Čeština pro cizince pokročilí

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
Obsah kurzu

Učebnice:

New Czech step by step (Acropolis 2005), lekce 16–20

Témata:

Co kdyby…, osobnost, počasí, komunikace, e-maily, dopisy, SMSky, oblékání, vztahy, rozkazy

Gramatika:

 • Podmiňovací způsob
 • Věty s byl bych, kdybych byl, měl bys
 • Stupňování adjektiv (přídavných jmen) – Jaký? Dobrý, lepší, nejlepší
 • Adjektiva a adverbia (přídavná jména a příslovce) – Jak? Dobře.
 • Dativ sg. (3. pád j. č.)
 • Předmětné věty s dativem (3. pádem) – Líbí se mi to.
 • Instrumentál sg. (7. pád j. č.) – Jedu autem.
 • Předložka „s“
 • Vokativ sg. (5. pád j.č.) – Veroniko! Davide!
 • Imperativ (rozkazovací způsob) – Udělej to!

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
Obsah kurzu:

Učebnice:

 • A. Trnková: Cvičení z české mluvnice pro cizince
 • J. Luttererová: Česká slovní zásoba a konverzační cvičení
 • A. Nekovářová: Čeština pro život
 • Bischofová, J. a kol: Čeština pro středně a více pokročilé (Univerzita Karlova, Praha 2008)
 • Čadská, M.: Čeština pro cizince II – pro pokročilé (Univerzita Karlova, Praha 2009)

Tento kurz je vyučován pouze v češtině. Důraz je kladen na rozbor slovní zásoby, gramatická cvičení, diktáty a vlastní stylistickou produkci. Důležitou součástí kurzu je i konverzace na daná témata.

Témata:

 • Přírodní krásy ČR, památky UNESCO
 • Stylizace pozvánky – formální a neformální
 • Dopis formální a neformální
 • Cestování
 • Oblékání a nákupy
 • Zdraví a jídlo
 • Bydlení

Gramatika:

 • Shrnutí slovesných časů
 • Perfektivní a imperfektivní slovesa
 • Shrnutí všech pádů + výjimky
 • Prefixy u sloves
 • Skloňování všech druhů zájmen
 • Skloňování adjektiv – přehled
 • Shrnutí skloňování substantiv + výjimky
 • Kondicionál
 • Imperativ
 • Adverbia
 • Číslovky a jejich vazby se substantivy

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
Kurz je určen pro studenty, kteří se česky bez problémů dorozumí. Na modelových cvičeních se procvičují všechny disciplíny, které se zkoušky objeví: čtění s porozuměním, poslech s porozuměním, gramaticko-lixikální test, písemný projev, ústní projev.

Víkendové intenzivní kurzy

V průběhu celého roku pořádáme víkendové kurzy češtiny pro cizince v učebnách ve Slezské 1 na Praze 2. Kurz se koná vždy v sobotu a v neděli od 10:00 do 13:15 a od 14:00 do 16:15. Kurz obsahuje 14 vyučovacích hodin. Doporučujeme absolvovat dva kurzy po sobě, abyste pokryli učivo jedné úrovně.

Cena 1490 Kč zahrnuje:

 • 14 hodin jazykové výuky
 • Veškeré učební materiály

V každé skupině je maximálně 7 studentů. Přihlásit se můžete pomocí on-line přihlášky, která se Vám zobrazí, když kliknete na kód vybraného kurzu.

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
Obsah kurzu

Během dvou následujících víkendů bude probrána látka pěti lekcí učebnice New Czech step by step s doplněním z učebnice Czech Express. Tato látka je ekvivalentní jednomu semestru – po absolvování víkendu úrovně začátečník a začátečník II můžete navázat semestrálním nebo intenzivním kurzem pro mírně pokročilé.

Učebnice:

New Czech step by step (Acropolis 2005), lekce 1–3, Czech express (Acropolis 2006)

Témata:

Jídlo, lidé kolem nás, každodenní život, orientace, v restauraci

Gramatika:
 • Sloveso být
 • Gramatický rod
 • Čas
 • Slovesné třídy
 • Lokativ singuláru
 • Akuzativ singuláru
 • Chtěl/a bych
 • Mít, mít rád + předmět

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
Obsah kurzu

Učebnice:

New Czech step by step (Lída Holá, Acropolis 2005), lekce 4–5, Czech express (Acropolis 2006)

Témata:

Slavní lidé, inzeráty, volný čas, lidské tělo, cestování

Gramatika:

 • Minulý čas
 • Slovesa se 4. pádem
 • Neurčitá a záporná zájmena
 • Negace
 • Budoucí čas
 • 4. a 1. pád množného čísla
 • Předložky s 2. pádem

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
Obsah kurzu

Učebnice:

New Czech step by step (Acropolis 2005), lekce 6–10

Témata:

Slavní lidé, inzeráty, volný čas, lidské tělo, cestování

Gramatika:

 • Minulý čas
 • Slovesa se 4. pádem
 • Neurčitá a záporná zájmena
 • Negace
 • Budoucí čas
 • 4. a 1. pád množného čísla
 • Předložky s 2. pádem


angličtina arabština čeština pro cizince čínština dánština finština francouzština holandština chorvatština italština japonština korejština maďarština němčina norština polština portugalština ruština řečtina španělština švédština turečtina